Ambasadorzy panoramy: Bank Pekao SA I i II Oddział Świdnik Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce Społem Lubelska Spółdzielnia Spożywców Kulka Ośrodek Szkolenia Kierwców i Intruktorów Centrum Szkoleniowo Wypoczynkowe "Energetyk" SOLAN Bank Zachodni WBK 4 Oddział w Lublinie KOM.PL s.c. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce AT-SERWIS s.c.